Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Зміст Політики

1. Загальні положення

Сайт «axor-ukraine.com.ua» (далі за текстом - «Сайт») належить компанії ТОВ "Мєннінг", юридичній особі, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України (далі - «Компанія» або «Ми»).

2. Види оброблюваних персональних даних

При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією здійснюється обробка таких даних користувача:

  • даних, які Користувач надає при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування сервісами;
  • ір адреси користувача;
  • параметрів і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent);

Зокрема, Компанія збирає лише ті персональні дані, які свідомо надані користувачем як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту (наприклад, ім'я і прізвище, логін та пароль, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, дати народження, стать тощо), що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до мети їх обробки, зазначеної в цій Політиці.

Компанія збирає дані про статистику відвідування Сайту (наприклад, про з'єднання, трафік, перегляди, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет і знаходження на Сайті).

Також, при відвідуванні Сайту Компанія фіксує всі входи користувача в систему. Інші відомості про поведінку користувача в мережі не обробляються і не зберігаються компанією.

Звертаємо Вашу увагу, що Компанія збирає мінімальний обсяг інформації, необхідний виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних.

Компанія не збирає інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, наприклад, інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

3. Обробка персональних даних

Обробка та зберігання наданих користувачем персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися у Базі персональних даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту.

4. Цілі обробки/використання персональних даних

Персональні дані використовуються з метою забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією / новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України, в тому числі, але не виключно «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також у відповідності з Правилами використання Сайту та інших актів, що регулюють діяльність Компанії.

5. Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.

6. Взаємодія Компанії з третіми особами щодо персональних даних

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних, або у інших випадках, викладених у цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним частиною, у тому числі, особистих немайнових прав фізичної особи, і тому виконує всі можливі заходи для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії. На сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (в інформаційних та/або рекламних цілях). При переході Користувачем за посиланням на інші веб-сайти дія цієї політики на такі сайти поширюватися не буде.

7. Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті

Відомості про поведінку на сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Компанія жодним чином чи способом не порушує таємницю «активності» при використанні останнім сервісів Сайту.

8. Захист персональних даних

Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.

9. Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданого власником персональних даних на обробку таких даних, або відповідно до вимог закону.

Доступ користувача до даних про себе здійснюється безкоштовно

10 Умови доступу до персональних даних

Суб'єкт персональних даних має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

  • тримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані оброблюються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

Для оновлення, одержання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та відкликання згоди на обробку персональних даних, яке Вами надано Компанії відповідно до цієї Політики, або у разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Компанією, будь ласка, звертайтеся в Компанію: електронною поштою на info@axor-ukraine.com.ua

11. Зміни в політиці

В цю Політику періодично і без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни і доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.

В цю Політику періодично і без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни і доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.